Jdi na obsah Jdi na menu
 PRAVIDLÁ VYUČOVANIA


- na predmety sa nezapisuje, každý robí toľko úloh, koľko potrebuje na postup do vyššieho ročníka

- úlohy sa posielajú formou formulára v učebniach alebo učiteľovi na mail

- ak je niečo nejasné, môžete sa opýtať učiteľa v sekcii Kabinety

- školský rok trvá mesiac, za ten čas musíte zvládnuť 2 učebné látky

- body postup do vyššieho ročníka neovplyvňujú

- učitelia úlohy obodujú čo najskôr a výsledky zapíšu do učební

- body a mana sa vám tiež zapíšu do zoznamov

- profesorom, ale aj iným čarodejníkom vykajte, pokiaľ si kvalifikovaný neurčí inak

- za úlohu sa galeóny nedostávajú, tie môžete získať na fakultných a školských súťažiach, ďalej na brigáde alebo na kvíze

- body môžete získať za pomoc učiteľovi, za domácu úlohu a za kvízy

- profesorka vám môže jednu úlohu obodovať najviac 20 bodmi a 5 bodmi many

- za písomku alebo test je mana navyše

- mana potrebná na postup do vyššieho ročníka:

do druhého 30 bodov many

do tretieho 60 bodov many

do štvrtého 90 bodov many

na Mlok- y 120 bodov many

na kvalifikovaného 120 + mloky aspoň z 3 predmetov

- Mlok- y sú záverečné skúšky a prebiehajú po úspešnom ukončení 4.ročníka

- na každom predmete môžete za Mlok-y získať 20 bodov a 20 bodov many

- Mloky nemusia obsahovať len test, zvyčajne obsahujú okrem testu aj praktickú časť

- na kvalifikovaného Vám stačí síce iba 120 mana a 3 mloky, ale zamestnanie s takou výškou many ndostanete asi žiadne, zamestnanie závisí taktiež aj od Vašej výšky many, takže sa snažte vo vlastnom záujme