Jdi na obsah Jdi na menu
 


Takže kto by si chcel rozšíriť učivo, tak tu nájde niektoré veci, ktoré sa mi už do výladu na bežných hodinách nevmestili. Odporúčam vám to naštudovať, lebo na mlokoch sa ôže niektorá z otázok vyskytnúť.

Prvá šifra vznikla okolo roku 1900 p.n.l. keď Egyptský pisár použil neštandardné hieroglyfické symboly namiesto obvyklých hieroglyfov, čím sa text pre bežného čitateľa stal zašifrovaným.

Ďalšia podstatná šifra vznikla v roku 600-500 p.n.l. keď Hebrejci používali jednoduchú reverznú substitučnú šifru atbaš. O tom sme sa učili v prvom učive takže si to naštudujte z atbašu vznikol albam a atbah. 

Okolo roku 500 p.n.l. V starom Grécku v Sparte používali prvú známu mechanickú pomôcku na šifrovanie – skytalé. Tento šifrátor mal tvar dreveného valca, na ktorý sa prúžok za prúžkom tesne vedľa seba namotal pruh papyrusu, kože alebo pergamenu. Správa sa vypisovala smerom od jedného konca valca k druhému, až sa zaplnil celý papyrus. Potom sa pruh odmotal. Správa na ňom nedávala zmysel, pokiaľ sa u príjemcu nenamotala na rovnako hrubý valec, pretože písmena boli poprehadzované.

 

V roku 360 p.n.l. Aineias Taktikos napísal dielo "Taktika" o vojenskom umení. V časti "Poliorketika" uvádza 16 rôznych šifrovacích metód. Jedna z nich je založená na rovnakom princípe ako morzeovka. Iná využíva nahradenie znakov gréckej abecedy číslami, čo je spôsob manipulácie s údajmi v dnešnej kryptografii. 

60-50 p.n.l. Július Caesar používal jednoduchú substitučnú šifru, ktorá nesie po ňom aj pomenovanie. Caesar používal niekoľko šifier, ale kniha, kde sa popisovali, sa nezachovala. V Caesarovej šifre sa každé písmeno nahradí písmenom, ktoré v abecednom poradí leží tri písmena za ním. Napr. výrok LIST ZNICIT by v Caesarovom liste nadobudol tvar OLVW CQLFLW. 

Tu sú tabuľky podľa ktorých sa šifruje v albame a atbahu:

Albam:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

(prosim podpíšte si to tak pod seba men to nevyšlo do riadku pospíšte si to tak že najskor napíšte celý prvý a druhý riadok do jedenho riadku a tak si pod neho napíšte treti a štvrtý riadok a presne písmeno pod písmeno a nemali by ste sa pomýlit.)

Atbah:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I H G F N D C B A R Q P O E M L K J Z Y X W V U T S

(toto si tiez tak podpíste pod seba ako som vysvetlila hore)

takze slovo zasifrovane v albame bude vyzerat

Bambie Love- ONZOVR YBIR

a slovo v atbahu:

Bambie Love. HAOHAN PMWN

Caesarova šifra

Vmyslel ju Júliu Caesar v roku 60-50 p.n.l. V Caesarovej šifre sa každé písmeno nahradí písmenom, ktoré v abecednom poradí leží tri písmena za ním. Napr. výrok LIST ZNICIT by v Caesarovom liste nadobudol tvar OLVW CQLFLW. Ja som vám to zhrnula do tabuľky, aby sa vám lepšie šifrovalo.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

 

 

Fowardovka

   B   C   D   E    F   G   H   I  J   K  L   M   N   E   F   G   H   I  J   K  L   M   N   O  P   R   S  T   U  V  X  

34 33 32 31 29    28  27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10   9   8     7   6    5    4   3

Y   Z

2    1

32 16 6 25 5 -Chris